logo1piermiemelekecasteurvergekelogo

HET REUZENLIED

Bij de aanstelling van Pier de Eierboer en Mie de Boterboerin, werd eveneens een speciaal reuzenlied geschreven.
Een familielid van René Dhuyvetter, namelijk Cyriel De Baere stond in voor de tekst van dit reuzenlied.
Cyriel De Baere was letterkundige en volkskundige. Hij werd geboren in Baasrode in 1884 en overleed in Beringen op 14.10.1961. Tijdens zijn jeugdjaren, van 1886 tot 1906 verbleef hij te Kruishoutem.

Uit blijk van bijzondere waardering voor de verdiensten van dr. Cyriel De Baere, werd hem op 2april 1956 het ereburgerschap van de gemeente geschonken. Een straat werd ook naar hem genoemd (Cyriel De Baerestraat)
Hij schreef een aantal werken over de reuzen: o.a. “Onze ommegangsreuzen” en “Onze Vlaamsche reuskens”.
Als dank voor het ereburgerschap, en zijn liefde voor de reuzen in ’t algemeen en de Kruishoutemse reuzen in het bijzonder, zetten hem er toe aan om een reuzenlied te schrijven. Dit lied werd getoonzet door Rik Van Rechem en luidt als volgt:

1. Hebt ge de reuzen niet zien dansen
    ’t was op de hoek van de eiermarkt

Refrein:
Leve de reuskens, leve de reuskens,
Leve de reuskens van de eiermarkt

2. Pier heeft een pluim op zijn hoedje zitten
   Mie heeft haar blinkende mutsken op

3. Dansen dat doen ze de hele zomer
    Maar in de winter zijn ze moe.

4. Als ze hun eieren maar niet breken
    Anders dan vallen zij in ’n koek

5. Gaat ge de reuskens niet zien dansen
    ’t Is op de hoek van de eiermarkt.

Volgens René Dhuyvetter  is de zangwijze van het reuzenlied geïnspireerd op het Gentse“bultenlied”. In het Gentse was het bultenlied zeer verspreid. In het begin van de 19° eeuw werd op een bultenfeest het lied gezongen, waarvan enkel nog volgende tekst kon achterhaald worden. Deze tekst vertoont veel gelijkenis met het reuzenlied.
Hebt ge de bulten niet zien dansen
’t was op de hoek van de Lepelstraat

Leve de bulten, leve de bulten,
Leve de bulten van de Lepelstraat
.

reuzenlied